Winners Gallery

Back to Search
Music
CGTN Olympic Theme Tune Relay Documentary
 • Finalist
 • Single Entry
 • CHINA
 • China Global Television Network(CGTN)
 • CGTN
Documentary Music
 • Ma Jing - Supervisor
 • Li Yongjing & Huang Kuo - Senior Producer
 • Zhou Lei - Producer
 • Yang Ran - Director
 • Zhong Qiu - Creative Director
 • Zhao Lixing & Min Rui & Zhang Xiaomo - Researcher & Editor
 • Li Xiang & Mao Dan - Coordinators
 • Li Liang & Pei Kejian & Yan Jingwei - Cameramen