Winners Gallery

Back to Search
Human Concerns
The Human: Freedom in a Suitcase
 • Silver
 • Single Entry
 • JAPAN
 • NHK (Japan Broadcasting Corporation)
 • NHK / Nihon Denpa News Co., Ltd. / NHK Enterprises, Inc.
Documentary Human Concerns
 • Kei Kikuchi - Director
 • Shinsuke Sakamoto - Executive Producer
 • Shimbi Suzuki - Executive Producer
 • Mio Ueda - Executive Producer
 • Kenji Maejima - Editor
 • Yusaku Mitsuwaka - Camera
 • Tomohiko Tsuji - Camera
 • Takeshi Nakamura - Video Engineer
 • Kenji Saito - Sound
 • Kahei Nojima - Visual Design
 • Yasutaka Fukuda - Title CG
 • Shiro Miyazawa - Computer Graphics
 • Mai Watanabe - Sound Effects
 • Maya Tokuriki - Coordinator
 • Motoki Morikami - Researcher
 • Kanata Hongo - Narration