Winners Gallery

Back to Search
Short Films
Thank You for Me
  • Silver
  • Single Entry
  • RUSSIA
  • FreeMotion Group
  • Stork Day Foundation
Films Short Films
  • Pavel Menyaylo - Director
  • Evgeniya Solovyeva & Pavel Menyaylo - Scriptwriter
  • Alexandr Savchenko - DOP
  • Evgeniya Solovyeva - Producer