Winners Gallery

Back to Search
SPECIAL REPORT
Into Tibet
 • Finalist
 • Series Entry
 • CHINA
 • CGTN
 • CGTN
NEWS: REPORTS/FEATURES SPECIAL REPORT
 • Zhang Shilei - Supervisor
 • Pang Xinhua - Supervisor
 • Wen Yaru - Producer
 • Xu Jiye - Project Manager
 • Huang Yichang - Director
 • Zhou Jinxi - Director
 • Qi Jianqiang - Editor
 • Zhou Jingxi - Editor
 • Huang Yichag - Editor
 • Huang Yichang - Scriptwriter