Winners Gallery

Back to Search
Climate Change & Sustainability
The Core Issue
 • Silver
 • Single Entry
 • CHINA
 • CGTN
 • China Global Television Network (CGTN)
Documentary Climate Change & Sustainability
 • Tao Yuan - Director
 • Fan Yun - Controller
 • Liu Cong - Deputy Controller
 • Shen Xiaomeng - Executive Supervisor
 • Xu Zhaoqun - Chief Editor
 • Liu Changying - Chief Editor
 • Chen Qin - Chief Editor
 • Wang Xiying - Assistant Director
 • Cao Delin - Chief Cinematographer
 • Wang Tiezheng - Editor
 • Xue Mengchen - Translator
 • Zhuang Yuying - Translator
 • Wang Chengjian - Additional Camera
 • Jangchup - Additional Camera
 • Tenzin Kalsang - Additional Camera
 • Li Xu - Additional Camera
 • Tao Yuan - Script
 • Tao Yuan - Narration