Winners Gallery

Back to Search
Best News Documentary/Special
Working out of China's mobile court in remote Inner Mongolia
 • Finalist
 • Single Entry
 • CHINA
 • CGTN Digital
 • CGTN Digital
NEWS: PROGRAM Best News Documentary/Special
 • Oscar Margain - PRESENTER
 • CHEN KAIRAN - DIRECTOR
 • QI JIANQIANG & GUO YUANHENG - CAMERA OPERATOR
 • FAN CHENXIAO & WANGLI - GRAPHICS AND ANIMATION
 • CHEN KAIRAN - PROJECT MANAGER
 • WEN YARU - PRODUCER
 • QIN XIAOHU & PEI JIAN - CHIEF EDITOR
 • PANG XINHHUA - SUPERVISOR